Wdrożenie

services

Wdrożenie

Oceniamy potencjał rynkowy innowacji, wprowadzamy optymalizacje do modelu biznesowego. Pomagamy przygotować wkład merytoryczny do prezentacji lub wniosku dotacyjnego. Pomagamy w raportowaniu i kontroli nad wydatkowaniem. Dobieramy optymalne dla skali produkcji metody wytwarzania, określając politykę materiałową i tworząc dokumentację dla wskazanego lub rekomendowanego przez nas partnera technologicznego.

Firma Vedaco od samego początku współpracuje z naukowcami i pracownikami akademickimi (UJ, AGH), wysoko wykwalikowanymi specjalistami wyróżnionymi prestiżowymi i międzynarodowymi nagrodami (np. iF Product Design, Design& Innovation Gold) o bogatym doświadczeniu w realizacji projektów zarówno komercyjnych, jak B+R. Pracownicy firmy to osoby ambitne i nakierowane na wprowadzanie na rynek nowych, innowacyjnych rozwiąząń w zakresie szeroko pojętych nowych technologii, informatyki i wzornictwa produktowego.

Realizujemy projekty w oparciu o metodologię design thinking, która ma na celu wspólnie wraz z klientem poszukiwanie wartości mających istotny dla użytkownika wpływ na jego doświadczenie. Pomagamy w tworzeniu efektywnych biznesowo produktów, usług, marek, strategii i opakowań.