Strategia produktowa

services

Strategia produktowa

Sprzedaż zmienionych lub nowych produktów może działać na wzmocnienie dotychczasowej pozycji na rynku. Strategia rozwoju produktu jest bardzo istotnym czynnikiem wpływającym na funkcjonowanie przedsiębiorstwa, działającego na rynku, na którym zachodzą szybkie zmiany technologiczne. Powodują one bowiem skrócenie cyklu życia produktu, strategia pozwala na utrzymanie pozycji rynkowej w długim okresie (W. Wrzosek 2012, s. 181 - 183).

Zajmujemy się:
- usprawnianiem dotychczasowych produktów,
- wprowadzaniem innowacji mających poprawić jakość produktów już oferowanych,
- tworzeniem i wprowadzaniem nowych produktów na rynek.