Projektowanie

services

Projektowanie

Tworzymy warianty koncepcji produktu, modelując je i wizualizując w postaci realistycznych renderów 3D. Przygotowjemy dokumentację konstrukcyjno - mechaniczną wybranego projktu. Projektujemy elektronikę i tworzymy do niej odpowiednie oprogramowanie.

Firma Vedaco od samego początku współpracuje z naukowcami i pracownikami akademickimi (UJ, AGH), wysoko wykwalikowanymi specjalistami wyróżnionymi prestiżowymi i międzynarodowymi nagrodami (np. iF Product Design, Design& Innovation Gold) o bogatym doświadczeniu w realizacji projektów zarówno komercyjnych, jak B+R. Pracownicy firmy to osoby ambitne i nakierowane na wprowadzanie na rynek nowych, innowacyjnych rozwiąząń w zakresie szeroko pojętych nowych technologii, informatyki i wzornictwa produktowego.

Realizujemy projekty w oparciu o metodologię design thinking, która ma na celu wspólnie wraz z klientem poszukiwanie wartości mających istotny dla użytkownika wpływ na jego doświadczenie. Pomagamy w tworzeniu efektywnych biznesowo produktów, usług, marek, strategii i opakowań.