Planowanie

services

Planowanie

Pomagamy w określeniu funkcjonalności, identyfikacji grupy docelowej oraz jej potrzeb, przeprowadzamy analizę czystości patentowej i research rynku, konstruując na tej bazie brief jako bazę do kolejnych działań.

Firma Vedaco od samego początku współpracuje z naukowcami i pracownikami akademickimi (UJ, AGH), wysoko wykwalikowanymi specjalistami wyróżnionymi prestiżowymi i międzynarodowymi nagrodami (np. iF Product Design, Design& Innovation Gold) o bogatym doświadczeniu w realizacji projektów zarówno komercyjnych, jak B+R. Pracownicy firmy to osoby ambitne i nakierowane na wprowadzanie na rynek nowych, innowacyjnych rozwiąząń w zakresie szeroko pojętych nowych technologii, informatyki i wzornictwa produktowego.

Realizujemy projekty w oparciu o metodologię design thinking, która ma na celu wspólnie wraz z klientem poszukiwanie wartości mających istotny dla użytkownika wpływ na jego doświadczenie. Pomagamy w tworzeniu efektywnych biznesowo produktów, usług, marek, strategii i opakowań.