Marketing

services

Marketing

Pomagamy przygotować i wdrożyć strategię marketingową, dzięki której zostanie wypracowany model i zbiór działań, jak komunikować produkcie, marce czy firmie. Kluczem do sukcesu jest skupienie się na potrzebach odbiorcy i dostarczenia mu znaczącej wartości dodanej.

"Zasadniczym celem opracowania strategii marketingowej jest usystematyzowanie działań związanych z poszukiwaniem, identyfikowaniem i realizowaniem potrzeb rynku w sposób najbardziej efektywny pod kątem osiągnięcia biznesowych i niebiznesowych celów danej organizacji. Wszystkie te działania powinny być zorientowane na potencjalnego odbiorcę. Strategia marketingowa powinna w jasny i czytelny sposób wskazywać członkom organizacji kierunek, w jaki dany podmiot dąży do realizacji swojej polityki biznesowej", NCBiR

Firma Vedaco od samego początku współpracuje z naukowcami i pracownikami akademickimi (UJ, AGH), wysoko wykwalikowanymi specjalistami wyróżnionymi prestiżowymi i międzynarodowymi nagrodami (np. iF Product Design, Design& Innovation Gold) o bogatym doświadczeniu w realizacji projektów zarówno komercyjnych, jak B+R. Pracownicy firmy to osoby ambitne i nakierowane na wprowadzanie na rynek nowych, innowacyjnych rozwiąząń w zakresie szeroko pojętych nowych technologii, informatyki i wzornictwa produktowego.

Realizujemy projekty w oparciu o metodologię design thinking, która ma na celu wspólnie wraz z klientem poszukiwanie wartości mających istotny dla użytkownika wpływ na jego doświadczenie. Pomagamy w tworzeniu efektywnych biznesowo produktów, usług, marek, strategii i opakowań.